DOWNLOAD

1. Hướng dẫn reset chàn bộ đếm

– Clip hướng dẫn reset counter với SSC Service Utility

2. Một số công cụ reset chàn bộ đếm

– SSC Service Utility

– WIC reset utilityt 3.0.50.

– Phần mềm cài đặt wifi máy in epson L805

 

3. Reset tràn bộ đếm – Adjustment Program Epson (A – P – W – L) Series

Reset tràn bộ đếm – Adjustment Program Epson Photo Series

Reset tràn bộ đếm – Adjustment Program Epson R Series